บริษัท ไทย ทานาซาวา ฮัคโคชะ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทย ทานาซาวา ฮัคโคชะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT IR 0590 ฟิล์มนาโนเซรามิค สีดำสนิท กันความร้อนได้สูง