บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด อ.มาบตาพุด ระยอง ติดฟิล์ม 3M FX HP 5