สำนักงานขาย​โครงการ เดอะ บาโคนี่ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานขาย​โครงการ เดอะ บาโคนี่ ซอยห้วยกะปิ 15 ชลบุรี ของ บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ช่องแสงด้านบน