ร้านอาหาร เดอะ เยอรมันตะวันแดง อ่างศิลา


ภาพงานติดฟิล์มที่ ร้านอาหาร เดอะ เยอรมันตะวันแดง อ่างศิลา ติดฟิล์ม Hi-Kool Black Carbon BC-05 บริเวณส่วนคาเฟ่