หมู่บ้าน เดอะ ปาล์ม วัลเล่ย์ สัตหีบ


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้าน เดอะ ปาล์ม วัลเล่ย์ อ.สัตหีบ ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT CF 05 บริเวณห้องกระจก พร้อม Skylight