คอนโดมิเนียม The Peak Towers พัทยา


ภาพงานติดฟิล์มที่ คอนโดมิเนียม The Peak Towers เขาพระตำหนัก พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT CF 05 ฟิล์มนาโนเซรามิค กึ่งเซฟตี้ หนา 2.2 mil ที่ห้อง 1507 อาคาร B

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ