เดอะ ซีรีน ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ โครงการ เดอะ ซีรีน ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool Elite NR-30 ที่ชั้น 2 บ้าน Type B