โครงการ เดอะ ซิมโฟนี คอนโดมิเนียม แสนสุข


ภาพงานติดฟิล์มบนกระจก ก่อนนำไปติดตั้งที่สะพานท่าเทียบเรือของโครงการ เดอะ ซิมโฟนี คอนโดมิเนียม ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี ของบริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จำกัด ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 05 รวม ประมาณ 5 ม้วน