บริษัท ทีโอเอ เอสอี (ไทยแลนด์) จำกัด ศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ทีโอเอ เอสอี (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-30 HC และฟิล์ม Hi-Kool R-90 HC