บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MK-5 สีดำนิล บริเวณแผนก PB, PI ชั้น 2