บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-85 ปรอทนอกในดำ บริเวณห้องฟิตเนส