บริษัท โทยู อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท โทยู อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์มกรองแสง Master MT-85 ปรอทนอกในดำ และฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้า