บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ติดฟิล์ม Master MT-45 สีปรอททอง ที่อาคารออฟฟิศทั้งหลัง