บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อ. ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์มสำนักงานใหม่ทั้งหมด ใช้ฟิล์มรวมประมาณ 5 ม้วน: