ป้อม รปภ ที่มหาวิทยาลัย ในบางแสน


ภาพงานติดฟิล์มที่ ป้อมรักษาความปลอดภัย ของอาคารจอดรถ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง บริเวณบางแสน อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT BLK 20