บ้านเดี่ยว ใกล้วัดจรูณราษฎร์ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่บ้านเดี่ยวสร้างเอง ใกล้วัดจรูณราษฎร์ ชลบุรี ติดฟิล์ม 3M Ceramic IR Ultra Clear CM IR 15