วัดป่าธรรมานุรักษ์ ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ วัดป่าธรรมานุรักษ์ อ.ปลวกแดง ระยอง ใช้ฟิล์ม สติ๊กเกอร์ฝ้า TA-070, ฟิล์ม SmartTec 05 BK และ ฟิล์ม Hi-Kool R-64 บริเวณกุฎิเจ้าอาวาส