บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-30