วิป คาเฟ่ (WHIP Cafe) บางแสน ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ วิป คาเฟ่ (WHIP Cafe) บางแสน ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool Nano Ceramic CGIR 35 – 40%