บริษัท วาย-เทค จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท วาย-เทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 สีดำ บริเวณโรงอาหาร ทั้งหมด 2 โรง