บริษัท ยามะเซอิ ไทย จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ยามะเซอิ ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC ที่บริเวณห้องอาหารทั้งหมด และติดสติ๊กเกอร์ฝ้าขาวขุ่น TA-070 ตัดลายเส้น ตรงประตูเข้าออก