บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60