บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 10 สีเทา