ตัวอย่างฟิล์ม SC Cool


ฟิล์มกรองแสงเซรามิคจากประเทศเกาหลี เนื้อฟิล์มจะมีความเงามากกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไป ช่วยกันความร้อนได้ดี นอกจากนี้ SC Cool ยังมีฟิล์มที่กันแสง 100% คือ เป็นฟิล์มดำสนิทที่มองเข้าและมองออกไม่เห็นเลย เรียกว่าฟิล์ม Black Out

Summary: SC Cool Film