ตัวอย่างฟิล์ม VT-Cool


VT-Cool Logo

ฟิล์ม VT-Cool รุ่น Carbon Black
ฟิล์มกรองแสงโทนดำ ใช้คาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ฟิล์มมีสีดำสนิท สะท้อนแสงต่ำ ไม่มีละลองโลหะผสมจึงไม่ปิดกั้นสัญญาณดิจิตอลทุกชนิด


ฟิล์ม VT-Cool ปรอท วันเวย์ (ราคาประหยัด)
ฟิล์มกรองแสงผสมละอองโลหะในเนื้อฟิล์ม เพื่อช่วยให้สะท้อนแสง ป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับอาคารที่รับแดดจัด


ฟิล์ม VT-Cool รุ่น Original Series
ฟิล์มกรองแสงคุณภาพเยี่ยม กันความร้อน กันแสง UV ได้เต็มประสิทธิภาพ มีหลายสีให้เลือก ตั้งแต่เข้มสุดจนถึงอ่อนสุด


VT-Cool รุ่น Nano Ceramic IR Series
ฟิล์มกรองแสงเซรามิคที่ใช้อนุภาคนาโนมาผสม ทำให้ฟิล์มมีความเคลียร์ สามารถกันความร้อนได้สูงโดยไม่มีส่วนผสมของโลหะ สะท้อนแสงต่ำ ทัศนะวิสัยดีเยี่ยม ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอล


VT-Cool รุ่น Nano Ceramic Technology
ฟิล์มกรองแสงกึ่งนิรภัย หนา 2.2Mil สามารถกันความร้อนได้สูงโดยไม่มีส่วนผสมของโลหะ สะท้อนแสงต่ำ ทัศนะวิสัยดีเยี่ยม กัน UV ได้ 99% รังสีอินฟาเรดได้ 96% สีสวย ทนทาน ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอล
Summary: VT-Cool Ceramic Film